Kategorie

Regulamin


Regulamin Klubu Hodowcy Brit Care, Brit, Carnilove


1. Organizator

Organizatorem strefy Klubu Hodowców Brit, Brit Care i Carnilove jest :

Azan Sp. z o.o. Sp.K [ dawniej Azan Sp. J Agnieszka Donicz Krzysztof Furdal ]

z siedzibą w (26-600) Radomiu,

przy ul. Czarnej 25/27,

NIP: 9481788471, REGON: 670943100

wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki,

– wyłączny dystrybutor karm Brit, Brit Care i Carnilove w Polsce.


2. Cele Klubu

Zrzeszenie hodowców psów i kotów rasowych, świadomych wpływu właściwego żywienia na zdrowie i komfort życia zwierząt, a także propagowanie filozofii karm Brit, Brit Care, Carnilove – "profilaktyka przez żywienie" oraz " Wielkość ma znaczenie"

 

3. Członkowie Klubu


Członkiem klubu może zostać:

- osoba posiadająca zarejestrowaną hodowlę psów rasowych w Związku Kynologicznym w Polsce (ZKwP);

- osoby posiadający zarejestrowaną hodowlę kotów rasowych w Polskim Związku Felinologicznym (PZF), WCF, Polskiej Federacji Felinologicznej „Felis Polonia” (FPL), Międzynarodowej Federacji Felinologicznej – Federation Internationale Feline (FIFe),

- osoba posiadająca przynajmniej trzy reproduktory, będąca członkiem ZkwP, PZF.


 

4. Rejestracja w Klubie

Rejestracja w Klubie wymaga przesłania poniższych dokumentów na adres e-mailowy Klubu Hodowców (klubhodowcy@azan.nazwa.pl) :

  1. wypełnioną kartę członkowską (do pobrania na stronie www.klub.azan.com.pl);

  2. podpisane oświadczenie (do pobrania na stronie www.klub.azan.com.pl);

  3. skan lub kserokopię rejestracji przydomka hodowlanego;

  4. skan lub kserokopię rodowodu reproduktora (dot. zgłoszeń bez zarejestrowanej hodowli psów);

  5. inne dokumenty (dotyczy członków jednostek służb mundurowych, fundacji dogoterapeutycznych lub przewodników psów serwisowych) – do indywidualnego uzgodnienia.

  6.  należy również dokonać rejestracji na stronie klubu hodowców tj. http://klub.azan.com.pl/user/loginUser


Zgłoszenie członkostwa w Klubie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na treść niniejszego Regulaminu Klubu oraz Regulaminu Zakupów na platformie www.klub.azan.com.pl

Samo zgłoszenie i przesłanie dokumentów nie daje statusu członka klubu hodowców, członkowstwo w klubie liczone jest od pierwszego złożonego zamówienia.

Rejestracja następuje w formie pisemnej (korespondencja kierowana na adres Azan Sp. z o.o. Sp.K.) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej kierowanej na adres klubhodowcy@azan.com.pl


5. Korzyści dla członków Klubu Hodowców Brit, Brit Care i Carnilove

- każdy członek Klubu ma prawo nabywać na korzystnych warunkach produkty marki Brit, Brit Care i Carnilove poprzez sklep internetowy dostępny po zalogowaniu do Strefy Hodowców,

- członkowie Klubu posiadający zarejestrowaną hodowlę otrzymują wyprawki dla szczeniąt/kociąt,

- udział w organizowanych dla klubowiczów konkursach i korzystanie z ofert specjalnych przesyłanych drogą elektroniczną

- bezpłatna dostawa do domu zamówionej karmy powyżej kwoty 99zł,

- możliwość umieszczenia ogłoszenia o miotach na stronie internetowej,

- umieszczenie informacji o hodowli na stronie internetowej wraz z linkiem do strony hodowli,6
. Wyprawki

- aby otrzymać wyprawki dla szczeniąt/kociąt należy być członkiem klubu przynajmniej 2 miesiące przed narodzeniem szczeniąt/kociąt i dokonać przynajmniej 2 zamówień w Strefie Hodowców,

- hodowca zobowiązany jest do poinformowania spółki Azan drogą mailową o narodzinach szczeniąt/kociąt (liczba i rasa) w swojej hodowli, nie później niż w ciągu 30 dni.

- wyprawki będą wydawane na podstawie podesłanej karty miotu wraz z protokołem znakowania podpisanym i opieczętowanym przez lek.wet. lub protokołem przeglądu miotu.

- hodowca zobowiązuje się do przekazania nieodpłatnie i w całości nabywcom szczeniąt/kociąt wyprawek Brit, Brit Care lub Carnilove

- hodowca zobowiazuje się do świadomego karmienia zwierząt karmą Brit, Brit Care lub Carnilove.

- hodowca zobowiazuje się odchowywać mioty na karmach Brit, Brit Care, Carnilove przeznaczonych dla szczeniąt i kociąt.

- sprzedaż wyprawek dla szczeniąt/kociąt skutkuje natychmiastowym usunięciem z klubu,

- klub zastrzega sobie prawo do odmówienia wydania wyprawek, jeżeli hodowca zgłosił miot celem otrzymania wyprawek w innym klubie.

- na jedną zgłoszoną sukę hodowlaną wydawane będą wyprawki dla jednego miotu w ciągu jednego roku; natomiast na jedna zgłoszoną kotkę hodowlaną będą wydawane wyprawki dla trzech miotów w ciągu dwóch lat

- po zgłoszeniu miotu hodowca otrzymuje wyprawkę (zgodnie z historią zamówień. W zależności jaka karma dla szczeniąt i suk karmiących była zakupiona):

dla psów : (karma – 1 kg Brit Care Puppy lub 1 kg Brit Premium Junior M, lub Brit Care Mini Puppy 400g, przysmak, materiały informacyjne na temat żywienia, miarka do karmy, firmowe gadżety)

dla psów : (karma – 2,5kg Brit Fresh puppy, materiały informacyjne na temat żywienia, miarka do karmy)

dla psów wyprawki Carnilove (karma Carenilove Puppy 1,5kg, Karma mokra Carnilove Puppy 400g, materiały informacyjne na temat żywienia, miarka do karmy, irmowe gadżety)

dla kotów : ( karma - 400g Brit Care Kitten lub 300g Brit Premium Kitten lub Carnilove Kitten 400g, przysmak, materiały informacyjne na temat żywienia, miarka do karmy, firmowe gadżety )


 

7. Zamówienia i ceny

- zamówienia można składać 7 dni w tygodniu 24 h na dobę za pośrednictwem sklepu internetowego www.klub.azan.com.pl,

- realizacja zamówienia obejmuje wyłącznie terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

- ceny produktów objętych programem Klubu Hodowcy mogą ulec zmianie; członkowie klubu będą informowani o aktualnych cenach po zalogowaniu na stronę www.klub.azan.com.pl

 

8. Oczekiwania wobec członków Klubu

- hodowca zobowiązany jest do stosowania produktów marki Brit, Brit Care lub Carnilove

- hodowca zobowiązany jest do zakupu w kwartale karmy Brit, Brit Care przynajmniej 4 worków 12kg . (przy małych hodowlach minimum jest ustalane indywidualnie)

- hodowca zobowiązany jest do polecania produktów Brit, Brit Care lub Carnilove

- hodowca gwarantuje, że nie będzie odsprzedawał produktów zakupionych w Strefie Hodowcy osobom trzecim.

- hodowca gwarantuje, że zakup karmy jest na wyłączne potrzeby jego hodowli.

 

 

Regulamin sklepu internetowego w Strefie Hodowcy


 I. Przyjmowanie i realizacja zamówień

1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Informacje na temat aktualnej oferty produktów można znaleźć na stronie www.klub.azan.com.pl

2. Klientami sklepu internetowego mogą być wyłącznie osoby zarejestrowane, w tym zarejestrowani Członkowie Klubu Hodowców Brit, Brit Care lub Carnilove.

3. Zamówienia są przyjmowane przez sklep internetowy www.klub.azan.com.pl 7 dni w tygodniu i 24 h na dobę.

4. W celu złożenia zamówienia należy:

- wybrać zamawiane produkty,

- wybrać sposób płatności i dostawy.

5. Stany magazynowe są na bieżąco aktualizowane, w przypadku jakichkolwiek braków zamówionych towarów, Klient zostanie natychmiast o tym powiadomiony.


II. Zmiany w zamówieniach

1. Zmiany w zamówieniu lub jego anulowanie jest możliwe do momentu przekazania zamówienia do wysyłki. Wprowadzenie zmian jest możliwe wyłącznie poprzez kontakt telefoniczny z Biurem Obsługi Klienta pod numerem telefonu: 535-525-272

III. Ceny towarów

1. Aktualne, obowiązujące ceny są dostępne dla zarejestrowanych Członków Klubu Hodowców na stronie internetowej sklepu: www.klub.azan.com.pl

2. Ceny nie zawierają kosztów przesyłki

3. Przy zamówieniach powyżej 99zł - koszt przesyłki GRATIS


IV. Czas realizacji zamówienia:

1. Zamówienia złożone do godziny 10 w dzień powszedni, zostaną przekazane do realizacji tego samego dnia, natomiast zamówienia złożone po tej godzinie lub w weekendy, zostaną przekazane do realizacji w następnym dniu roboczym, pod warunkiem dostępności zamówionych produktów – dotyczy to przesyłek pobraniowych lub opłaconych za pośrednictwem szybkich płatności internetowych.

2. Zamówienia opłacone przelewem tradycyjnym zostaną przekazane do realizacji po zaksięgowaniu wpłaty na koncie.

3. Azan nie ma wpływu na konkretną godzinę dostarczenia zamawianego towaru.

V. Odstąpienie od umowy i reklamacje

1. Wysyłane produkty są fabrycznie nowe, stan opakowań jest sprawdzany przed wysyłką. W obecności kuriera należy sprawdzić stan opakowania, w przypadku uszkodzenia worka należy spisać z Kurierem odpowiedni protokół.

2. W przypadku stwierdzenia niezgodności otrzymanego towaru ze złożonym zamówieniem należy złożyć reklamację telefoniczną w Biurze Obsługi Klienta i postępować wg poleceń pracownika Azan Sp. z o.o. Sp.K.

3. Klient nabywający towary poza działalnością gospodarczą (konsument) ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od dnia sprzedaży, składając w tym celu stosowne oświadczenie na piśmie.

4. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, klient otrzyma zwrot równowartości ceny zakupionych towarów, bez kosztów pakowania i przesyłki, oraz zobowiązany będzie odesłać otrzymany towar w stanie niezmienionym, oryginalnie zapakowany i nie uszkodzony na własny koszt. Jeżeli klient dokonał przedpłaty, otrzyma od Azan od niej odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty. Zwrot towaru i wpłaconej kwoty powinien nastąpić niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni.

5. W przypadku, gdy Klient odstąpi od umowy sprzedaży, przed rozpoczęciem wysyłki towaru, otrzyma zwrot całości wpłaconej kwoty, wraz z ewentualnymi odsetkami.

VI. Ochrona danych osobowych

1. Każdy zarejestrowany Członek Klubu Hodowców Brit Care i Brit wypełnia oświadczenie o ochronie danych osobowych (do pobrania na stronie: www.klub.azan.com.pl);

2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. Członek Klubu Hodowców ma prawo do wglądu swoich danych, ich poprawiania lub usunięcia. Administratorem danych osobowych jest Azan Sp. z o.o. Sp.K [ dawniej Azan Sp. J Agnieszka Donicz Krzysztof Furdal ]

VII. Postanowienia końcowe.

1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Członkiem Klubu Hodowców Brit, Brit Care i Carnilove a Azan Sp. z o.o. Sp.K [ dawniej Azan Sp. J Agnieszka Donicz Krzysztof Furdal ]

2. Towary prezentowane na stronie www.klub.azan.com.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Informacja o towarach zamieszczona na stronach www nie oznacza, że towary są dostępne w magazynie Sklepu lub u jego dostawców.

3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Członka Klubu.

4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Klienta, powstałe wskutek przekazania przez Członka Klubu błędnych danych.

5. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta Członka Klubu w wyniku niedochowania zasad ostrożności przez Klienta przy posługiwaniu się loginem i hasłem do konta.

6. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikających z umowy sprzedaży wnoszący pozew może ustalić na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 1822, z późn. zm.), której tekst jest dostępny m.in. w serwisie internetowym Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej http://isap.sejm.gov.pl/

7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r., poz.1176, z późn. zm. ) oraz przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw Konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22 z 2000r. ,poz.271 z późn. zm.)

8. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.06.2012 r.Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu po uprzednim umieszczeniu przez Sprzedającego  na stronie głównej serwisu internetowego wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie głównej serwisu internetowego przez okres, co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych